Bedrijfsafval in de autobranche: wat te doen met garage afval?

Alle afval die uit een garage kan komen valt onder de noemer garage afval. Dat kan dus om simpel restafval gaan, maar ook om specifieke zaken zoals afgewerkte olie. Daarnaast zijn er natuurlijk nog allerlei zaken die specifiek bij de automotive sector horen. Sommige zaken kan je heel simpel afvoeren met een rolcontainer op MilieuServiceNederland.nl. Andere zaken moet je net even anders aanpakken. Dat kan op allerlei manieren.

garage afval

Hulp van afvalinzameling specialisten

Het is in ieder geval altijd slim om specialisten erbij te betrekken. Zeker wanneer je om specifieke vormen van afval gaat. Garage afval valt daar natuurlijk onder. Door een vaste persoon te hebben die kan helpen bij deze zaken, wordt het ook gemakkelijker om alles op een goede manier af te voeren. Die kan bijvoorbeeld helpen om de goede middelen te bieden. Denk aan een 1100 liter container van Milieu Service Nederland. Daar is veel voordeel uit te halen voor het goed opruimen van al het afval dat vrijkomt in een garage.

Werken volgens de regels

Het is ook slim om de regels met betrekking tot afval uit garages goed te bestuderen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te bekijken welke regelgeving er bestaat met betrekking tot afgewerkte olie. Ook kijk je naar het weggooien van bijvoorbeeld banden en accu’s. Bedenk je daarbij ook dat dit soort materialen je soms zelfs nog iets kunnen opleveren wanneer je het op de juiste manier laat afvoeren. Al dit soort zaken zijn dus ook van het grootste belang. Het kan je helpen om veel meer goede dingen met het afval te doen.

Breng je bedrijfsafval in kaart

Het is wat gemakkelijker om voor goede inzameling te zorgen wanneer alles beter inzichtelijk is gemaakt. Laat daarom eens bekijken welke afvalstromen er eigenlijk vrijkomen in de garage. Zo weet je ook echt wat je voor garage afval te verwerken hebt. Zaken als olie, vloeistof en brandstofresten zijn natuurlijk niet vaak op andere plekken te vinden. Dat maakt het werken in de garage uniek. Door dit goed inzichtelijk te maken, kan je gemakkelijker het afval goed afvoeren.