Stappenplan om jouw wagenpark veiliger te maken

Het succes van een wagenpark staat of valt met een sterk veiligheidsbeleid. Hanteer je duidelijke regels, dan weten bestuurders precies wat er verwacht van hen wordt. Tijdens het opmaken van zo’n veiligheidsbeleid is het belangrijk om andere belanghebbenden ook het woord te geven. Van belang is veiligheid te communiceren, want dat is de kernwaarde van een bedrijf. Geen enkele taak is van belang om gevaar te lopen. Laat daarom bestuurders merken dat supervisors, managers en directie het veiligheidsbeleid steunen en daar actief mee bezig zijn. Je kunt het opstellen van zo’n veiligheidsbeleid, via bijvoorbeeld Moove, als goed uitgangspunt nemen. Zorg er ook voor dat de regels consequent worden toegepast en te begrijpen zijn voor de bestuurders.

Zorg voor een degelijk trainingsprogramma

Twintig procent van bedrijfsvoertuigen komt in aanraking met een verkeersongeval. Dit zijn hoge cijfers en daarom is het van belang om een degelijk trainingsprogramma op te stellen en te hanteren. Met zo’n programma bescherm je niet alleen je bestuurders, maar bescherm je je onderneming ook tegen financiële verliezen en juridische kosten.

Het beroep doen op slimme technologie

Je kunt met telematica proactieve en reactieve coaching combineren. Door een analyse van rijstijl toe te passen kun je op een dashboard zien hoe een bestuurder rijdt. Zo kun je zien welke bestuurder vaak het snelheidslimiet overtreedt of onnodig veel remt. Je krijgt dus een beeld van hoe een bestuurder rijdt en waar er verbeterd kan worden. Maak ook gebruik van een dashcam om bestuurders live te coachen als ze aan het rijden zijn.

Meer veiligheid met gamification

Bestuurders om hun vingers tikken is niet een hele goede manier om de veiligheid van het wagenpark beter te laten worden. Het is aan te raden om bestuurders te ondersteunen en te stimuleren. Dat kun je doen met gamification. Je voegt zodoende een spelelement toe aan het veiligheidsprogramma.

De evaluatie van het veiligheidsprogramma

Na deze stappen is het verstandig om de effectiviteit van veiligheidsprogramma’s te evalueren. Bij de evaluatie kun je kijken of bestuurders de opgedane kennis van de trainingsprogramma’s in de praktijk toepassen. Doen bestuurders dit niet, dan is het van belang om uit te zoeken waarom dat zo is. Analyseer bij de evaluatie ook het ziekteverzuim en de veiligheid.